location1-02

Vigor Branch

49- 53 Ta Chuen Ping Street, Vigor Industrial Building

Wah Fat Branch

10-14 Kung Yip Street, Wah Fat Industrial Building

Vigor Branch

實用面積

尺寸

原價

(HKD)

預繳3個月
(每月平均租金)

預繳6個月
(每月平均租金)

預繳12個月
(每月平均租金)

6平方尺

*已滿*

2 x 3 x 4

(半格)

290

276

261

247

8平方尺

*最後一個*

2 x 4 x 7'3

470

447

423

400

🏫13.5平方尺📦

*9月開學優惠*

3'4 x 4 x 7'8

660

627

594

+14天免租期!

561

+1個月免租期!!

🏫15平方尺📦

*9月開學優惠*

3'4 x 4'6 x 7'3

690

656

621

+14天免租期!

587

+1個月免租期!!

20平方尺

*最後一個*

4 x 5 x 7'3

840

798

756

714

24平方尺

*最後三個*

4 x 6 x 7'3

980

931

882

833

🏫25平方尺📦

*9月開學優惠*

5 x 5 x 7'3

1010

960

909

+14天免租期!

859

+1個月免租期!!

48平方尺

*已滿*

8 x 6 x 7'3

1780

1691

1602

1513

For other sizes, please contact us directly.

Wah Fat Branch

實用面積

尺寸

原價

(HKD)

預繳3個月
(每月平均租金)

預繳6個月
(每月平均租金)

預繳12個月
(每月平均租金)

6平方尺
*已滿*

2 x 3 x 7

370

363

352

333

13平方尺
*最後一個*

3 x 4'4 x 7

630

617

599

567

🏫16平方尺📦

*9月開學優惠*

4 x 4 x 7

710

696

675

+14天免租期!!

639

+1個月免租期!!

18.5平方尺
*最後兩個*

4'7 x 4 x 7

790

774

751

711

🏫20平方尺📦

*9月開學優惠*

4 x 5 x 7

830

813

789

+14天免租期!!

747

+1個月免租期!!

25平方尺
*最後一個*

5 x 5 x 7

970

951

922

873

30平方尺

*已滿*

5 x 6 x 7

1100

1078

1045

990

50平方尺

*最後一個*

10 x 5 x 7

1800

1764

1710

1620

🌟68平方尺🌟

*9月開學優惠*

8 x 8'5 x 7

2340

2293

2223

+14天免租期!!

2106

+1個月免租期!!

For other sizes, please contact us directly.

12 sq ft

Fits approx. 18-20 cartons

16 sq ft

Fits approx. 15-28 cartons

20 sq ft

Fits approx. 15-28 cartons

30 sq ft

Fits approx. 50 cartons

36 sq ft

Fits large furnitures

42 sq ft

Fits large furnitures

* The sizes are for reference only. Please contact us for more options.
* Each carton’s size is 53cm x 38cm x 38cm

Storage Environment 迷你倉環境

en_GB